Stortinget - Møte tirsdag den 1. mars 2022

Dato: 01.03.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.56.