Hagen, Carl I.

Hagen, Carl I. (1944-)

Parti:
Fremskrittspartiet
Representant for
Oppland 2021-2025
Medlem
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Ansiennitet:
34 år, 207 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.05.1944 i Oslo, Oslo
 • Son av disponent Ragnar Hagen (1908-1969) og bokholder Gerd Gamborg (1914-2008)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 1 for Oslo, 1973 - 1977, ALP.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1981 - 1985, FrP.
 • Representant nr 14 for Oslo, 1985 - 1989, FrP.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1997 - 2001, FrP.
 • Representant nr 5 for Oslo, 2001 - 2005, FrP.
 • Representant nr 3 for Oslo, 2005 - 2009, FrP.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2017 - 2021, FrP.
 • Representant nr 6 for Oppland, 2021 - 2025, FrP.

Vararepresentasjonar

 • Rykte opp som representant 18.10.1974 etter Anders Langes død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  Visepresident, Stortinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1973-77

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1974 - 30.09.1977

  1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 30.09.1985
  Medlem, Finanskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 08.10.1987 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Arbeidsordningskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2021-2025

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2021 - 30.09.2025
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 19.10.2021 - 30.09.2025

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Reglementskomiteen, 06.02.1986 - 17.04.1989

  1989-93

  Medlem, Reglementskomiteen, 16.11.1989 - 01.10.1990

  1993-97

  Medlem, Den særskilte komité som ble nedsatt av Stortinget 8. desember 1993, 10.12.1993 - 03.03.1994
  Medlem, Utvalget for å vurdere styrking av Stortingets utredningskapasitet m.m., 08.11.1996 - 30.04.1997

Medlemskap i delegasjonar

 • 1981-85

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 21.02.1984
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 21.02.1984 - 30.09.1985

  1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 04.11.1996
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -
  Varamedlem, Europautvalget, 21.06.1996 - 30.09.1997

  1997-2001

  Nestleder, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyre

 • 1973-77

  Nestformann gruppestyret, Anders Langes Parti, 01.10.1976 - 30.09.1977

  1981-85

  Formann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Formann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Formann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Formann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Formann gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Leder gruppestyret, Fremskrittspartiet, 01.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Fremskrittspartiet, 05.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1963
 • Higher National Diploma in Business Studies 1968
 • Diplom i markedsføring ved Institute of Marketing, London 1968

Yrke

 • Direktør Tate & Lyle Norge A/S 1970-1974
 • Konsulent Finansanalyse A/S 1977-1979
 • Næringspolitisk konsulent 1979-1981
 • Spesialrådgiver Burson-Marsteller frå 2009

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Innehaver av Hedersprisen Fjøslykta 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Formannskap 1979-1982
 • Medlem Oslo Bystyre 1982-1983, 1987-1991, 1995-1999, 1999-2003
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1983-1987

Offentlege verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Nationaltheatret 1988-1989
 • Medlem Helse- og sosialkomiteen, Oslo 1988-1991
 • Medlem Sysselsettingsutvalget 1991-1992
 • Medlem Finanskomiteen, Oslo 1995-1999
 • Medlem Utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon 2000-2002
 • Medlem Menneskerettighetsutvalget frå 2009
 • Medlem Utvalg for å utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige frå 2009
 • Medlem Styret for domstoladministrasjonen frå 2009
 • Medlem Statens seniorråd frå 2014

Tillitsverv i parti

 • Sekretær Anders Langes Parti 1973-1974
 • Formann FrP 1978-2006

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i British Business Forum 1972
 • Medlem Styret i Norske Agenters landsforbund 1972-1974

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Oslo Handelsbank 1980-1981
 • Medlem Representantskapet for Kjøbmandsbanken 1984
 • Medlem Representantskapet for Kjøbmandsbanken 1986-1987

Litteratur

 • Hagen, Carl I.: Ærlighet varer lengst, Oslo 1984
 • Bækkelund, Kjell (red.): Det Norge vi vil ha, Cappelen Oslo 1989
 • Eriksson, Rolf: "Fremskrittspartiet och Carl I Hagen", i Politisk tidskrift nr. 5-6, 1989
 • Jønsson, Bjørg: Bak masken: seks politiker-portetter, Gyldendal Oslo 1993
 • Iversen, Jan Martin: Fra Anders Lange til Carl I. Hagen, NW Damm & Søn Oslo 1998
 • Krogh, Lars Jacob: Et festskrift til Carl I. Hagen, Fremskritt Oslo 2003
 • Moen, Elisabeth Skarsbø: Profet i eget land, Gyldendal Oslo 2006
 • Hagen, Carl I.: Klar tale, Cappelen Damm Oslo 2010