Ljones, Ingmar

Ljones, Ingmar (1943-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 2 dagar

Gå til biletgalleri