Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Rådets juridiske avdeling uttaler seg om minstelønn

Flere EU-land, inkludert de nordiske, har bedt Rådets juridiske avdeling om en juridisk vurdering av hjemmelsgrunnlaget for Europakommisjonens forslag til minstelønn. Uttalelsen er nå sendt EUs medlemsland (Rådet), men er foreløpig ikke offentlig. Ifølge media mener Rådets juridiske avdeling at hjemmelsgrunnlaget er riktig, men foreslår noen endringer for bedre å tilpasse direktivet og virkeområdet.

Uttalelsen fra Rådets juridiske tjeneste er listet opp i Rådets dokumentbase, men ikke offentlig tilgjengelig. Nyhetstjenesten Agence Europe og svenske TT omtaler uttalelsen i dag. TT skriver at Sveriges og Danmarks klage på lovligheten av Kommisjonens forslag ikke får gehør hos de juridiske ekspertene: «Rättstjänsten anser att förslaget inte kan anses etablera lönenivåer eller direkt inverka på hur lönerna sätts. Däremot påpekas att ett antal klarlägganden bör göras för att undvika oklarheter». 

EU-parlamentariker Johan Danielsson (S) sier til TT at det ikke er «nattsvart». Kritikken er såpass alvorlig mener Danielsson, at det er rom for at Kommisjonen kan trekke tilbake forslaget. EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani (C) er mer pessimistisk, og mener uttalelsen er beklagelig.

Forslaget til direktiv om minstelønn er hjemlet i EU-traktatens artikkel 153 (1) (b) som gir Kommisjonen mulighet til å støtte og utfylle medlemslandene på området som gjelder arbeidsvilkår. Kommisjonen mener forslaget fullt ut respekterer begrensningene i artikkel 153 (5) som sier at bestemmelsene i artikkel 153 ikke får anvendelse på lønnsforhold. Det vises også til artikkel 153 (2) som åpner for at Kommisjonen kan stille minimumskrav gjennom direktiver.

Den danske regjeringen skriver i sitt notat om forslaget at «Regeringen er generelt skeptisk over for, om forslaget kan fremsættes med hjemmel i den bestemmelse, Kommissionen har brugt, idet det fremgår af stk. 5 i artikel 153, at bestemmelsen ikke vedrører lønforhold. [...] På den baggrund har man fra dansk side anmodet om en udtalelse fra Rådets Juridiske Tjeneste vedr. hjemmelsgrundlaget».

møtet i Europautvalget denne uken redegjorde arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen om forslaget til minstelønn. Blant annet svarte ministeren på spørsmål om EØS-relevans. (Referatet vil bli lagt ut på stortinget.no innen kort tid).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 11.03.2021 13:07
: