Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endring av pakkereisedirektivet på EU-høring

I starten av pandemien var det mange reisearrangører som ikke ga refusjon til reisende, i strid med EUs pakkereisedirektiv, og flere land innførte lovgivning om utvidet refusjonsperiode og gjorde verdikuponger (vouchers) obligatoriske. Kommisjonen vil evaluere direktivet – med sikte på en framtidig revisjon. Høringen som åpnet denne uken søker blant annet å finne løsninger knyttet til beskyttelse mot arrangørers insolvens og refusjon til reisende.

Covid-19-pandemien medførte reiseforbud, advarsler og restriksjoner ved grensene. Det førte til et svært stort antall avlysninger, noe som har hatt alvorlige konsekvenser for arrangører av pakkereiser. Samtidig har krisen også hatt økonomiske konsekvenser for mange passasjerer og reisende.

Denne uken startet Kommisjonen en høring knyttet til en gjennomgang av dagens pakkereisedirektiv. Høringen går fram til 10. mai 2022. Kommisjonen vil «inden 2022 gennemføre en grundig analyse af, om de nuværende EU-regler i alle tilfælde fører til virkelig god og omfattende forbrugerbeskyttelse. Analysen vil omfatte reglerne for beskyttelse mod insolvens og de foranstaltninger til beskyttelse af passagerrettigheder, der beskrives i strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet».

Kommisjonen har allerede foretatt seg noe: I mai 2020 ble det lagt fram en rekommandasjon om verdikuponger til passasjerer, som et alternativ til tilbakebetaling for avlyste pakkereiser og transporttjenester i forbindelse med covid-19-pandemien. Den gir anbefalinger til medlemslandene om å opprette attraktive, pålitelige og fleksible ordninger for verdikuponger. Kommisjonen understreket at passasjerer har rett til å velge mellom refusjon (penger) og andre former for refusjon som for eksempel verdikuponger. I juli 2020 åpnet Kommisjonen traktatbruddsaker mot 11 EU-land som de mente ikke overholdt disse reglene, og dermed hadde ordninger som var i strid med pakkereisedirektivet.

Det er foreløpig ikke avklart om pakkereisedirektivet skal revideres. I høringsnotatet vurderer Kommisjonen tre alternativer for å øke forbrukerbeskyttelsen:

  • Nye retningslinjer eller anbefalinger (ikke lovgivning).
  • Målrettede endringer i direktivet.
  • En omfattende revisjon og gjennomgang av det juridiske rammeverket.

I arbeidet med å analysere de nye utfordringene som har oppstått som følge av helsekrisen, vil Kommisjonen også benytte Kommisjonens rapport fra februar 2021 om bruken og gjennomføringen av pakkereisedirektivet. Rapporten tar for seg en rekke styrker og svakheter, inkludert utfordringer som dukket opp fra Thomas Cook-konkursen i 2019. I tillegg viser Kommisjonen til rapporten fra EUs revisjonsrett om flypassasjerers rettigheter under pandemien.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 17.02.2022 10:22
: