Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 16. februar 2021

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Videokonferansehøring: Dokument 8:93 S (2020-2021) Representantforslag om å lage en plan for en trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen åpner for det.

Dokument 8:93 S (2020-2021)

Høringsprogram
Tirsdag 16. februar 2021 
09.10 - 09.11  Innledning v/komitéleder Kristin Ørmen Johnsen
  Felles høring med 4 instanser
09.11 - 09.14  NOPA
Ole Henrik Antonsen, styreleder
09.14 - 09.17  FAGFORBUNDET
Mari Røsjø, leder for fagforbundet teater og scene
Heidi Anderssen-Dukes, rådgiver kirke, kultur og oppvekst
09.17 - 09.20  DANSE OG TEATERSENTRUM
Tove Bratten, direktør
Christina Friis, nestleder
09.20 - 09.23  CREO
Hans Ole Rian, forbundsleder
09.23 - 09.33  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring med 4 instanser
09.34 - 09.37  NTO NORSK TEATER- OG ORKESTERFORENING
Marta Færevaag Hjelle, styreleder
Morten Gjelten, direktør
09.37 - 09.40  HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
Rhiannon Edwards, leder kultur og opplevelser
09.40 - 09.43  NORSKE KONSERTARRANGØRER
Tone Østerdal, daglig leder
09.43 - 09.46  GRAMART
Marius Øvrebø-Engemoen, daglig leder
Lasse W. Fosshaug , kommunikasjonsrådgiver
09.46 - 09.53  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.