Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater det

Dokument 8:93 S (2020-2021), Innst. 272 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.02.2021 Innst. 272 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater det. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2021

   Debattert i Stortinget 11.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021