Representantforslag om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater det

Dokument 8:93 S (2020-2021), Innst. 272 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.02.2021 Innst. 272 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra SV om å lage en plan for trygg gjenåpning av kulturlivet når smittesituasjonen tillater det. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2021

   Debattert i Stortinget 11.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021