Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Utvalg foreslår modernisering av språket i Grunnloven

Utvalget som har utarbeidet nye tekstversjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk, avla sin rapport mandag 17. september.

Utvalgsleder Hans Petter Graver overrekker rapporten til Marit Nybakk, Stortingets tredje visepresident.

Les rapporten (Dokument 19 (2011–2012).

For at utvalgets forslag skal behandles av Stortinget, må de formelt fremsettes som grunnlovsforslag. Dette må skje senest 28. september dersom forslagene skal kunne behandles i neste stortingsperiode.

Utvalgets rapport ble overrakt Stortingets presidentskap, ved tredje visepresident Marit Nybakk, 17. september.

Utvalgets mandat

I utvalgets mandat heter det blant annet:
 
«Utvalget skal utarbeide nye, språklig oppdaterte versjoner av Grunnloven på tidsmessig bokmål og nynorsk. Det skal tas sikte på å utforme grunnlovsbestemmelsene i et mest mulig forståelig språk etter gjeldende rettskrivningsnormer for bokmål og nynorsk. Det skal legges til grunn for arbeidet at de to målversjonene av Grunnloven skal være likestilte og ha samme rettslige status.»
 
Det er Stortingets presidentskap som har oppnevnt utvalget, med Hans Petter Graver, dekan ved juridisk fakultet ved UiO, som leder.
 
– Grunnloven står sterkt i det norske folk. Derfor er det ønskelig at den er utformet slik at flest mulig kan forstå den. Grunnloven er et viktig symbol på tradisjon og sammenheng, men den er også et levende instrument som beskytter enkeltmenneskets rettigheter. Vi håper at vi med våre forslag har vært med på å legge grunnlaget for at Grunnloven kan fortsette å være betydningsfull for generasjonene som kommer, sier utvalgsleder Hans Petter Graver.

I tillegg til Graver har utvalget bestått av:

  • Førsteamanuensis Eirik Holmøyvik, juridisk fakultet, UiB
  • Rådgiver Øystein Baardsgaard, Språkrådet
  • Rådgiver Bård Eskeland, Språkrådet
  • Spesialrådgiver Kyrre Grimstad, Stortingets administrasjon

Utvalgets medlemmer: Øystein Baardsgaard, Eirik Holmøyvik, Bård Eskeland, Kyrre Grimstad og Hans Petter Graver.

Utvalgets medlemmer: Øystein Baardsgaard, Eirik Holmøyvik, Bård Eskeland, Kyrre Grimstad og Hans Petter Graver.

Bakgrunn

Et grunnlovsforslag om språklig fornyelse av Grunnloven, utarbeidet av professor emeritus Finn-Erik Vinje og fremsatt av Carl I. Hagen, ble behandlet av Stortinget 21. mai 2012. Det fikk kun støtte av Fremskrittspartiet og Høyre, og ble dermed ikke vedtatt.


Følgende forslag ble vedtatt: «Stortinget ber presidentskapet bidra til å få utarbeidet oppdaterte språklige versjoner av Grunnloven på bokmål og nynorsk. I dette arbeidet skal det legges til grunn at de to versjonene skal være likestilte og at den språklige moderniseringen ikke skal endre realiteten i den gamle (någjeldende) Grunnloven. De nye versjonene må foreligge slik at de kan fremmes som grunnlovsforslag innen 28. september 2012. Stortinget bør tilstrebe å få vedtatt de to nye utgavene i jubileumsåret 2014.»

Sist oppdatert: 17.09.2012 13:19
: