Svein Erik Jacobsen, Torstein Nielsen, Tine Jensen, Kristian Trygstad (leder av kommisjonens sekretariat), Hildegunn Bjerke, Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Roscher og Frank K. Olsen (leder av kommisjonen). Foran: Frode Singstad. Foto: Stortinget.

Svein Erik Jacobsen, Torstein Nielsen, Tine Jensen, Kristian Trygstad (leder av kommisjonens sekretariat), Hildegunn Bjerke, Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Roscher og Frank K. Olsen (leder av kommisjonen). Foran: Frode Singstad. Foto: Stortinget.

Første møte i Scandinavian Star-kommisjonen

Kommisjonen som skal granske Scandinavian Star-brannen hadde sitt første møte på Stortinget 7. januar.

Stortinget vedtok 12. mai å oppnevne en granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star. Frank K. Olsen leder kommisjonen, som skal avgi rapport til Stortingets presidentskap innen 1. juni 2017.

Les mer om kommisjonen.


Sist oppdatert: 07.01.2016 16:33