Fra venstre mot høyre: Pavlo Pynzenyk, Serhiy Alekseev, Ostap Semerak, Oksana Syroid, Oleh Bereziuk, stortingspresident Olemic Thommessen, Ingjerd Schou, Hryhoriy Nemyria, Ivan Kyrylenko og Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

Fra venstre mot høyre: Pavlo Pynzenyk, Serhiy Alekseev, Ostap Semerak, Oksana Syroid, Oleh Bereziuk, stortingspresident Olemic Thommessen, Ingjerd Schou, Hryhoriy Nemyria, Ivan Kyrylenko og Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Morten Brakestad/Stortinget.

− Åpenhet og tillit er grunnprinsipper i demokratiet

Stortingspresident Olemic Thommessen var vert da en delegasjon ukrainske parlamentarikere besøkte Stortinget 18. januar.

Se bilder fra besøket på Flickr. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.

− Demokrati kommer ikke av seg selv. Det kommer innenfra, og utvikles over tid. Sentrale prinsipper i et hvert demokrati er åpenhet og tillit. Det er viktig at politikerne ikke gir seg selv privilegier, som bidrar til avstand mellom politikerne og folket. Folk må føle at demokratiet bidrar til fred og velferd.

Dette var budskapet til stortingspresident Olemic Thommessen, da han møtte en delegasjon parlamentarikere fra det ukrainske parlamentet, Verkhovna Rada, på Stortinget mandag 18. januar. 

Stortingspresidenten har stått i bresjen for et nordisk-baltisk initiativ overfor Ukraina. Formålet er å støtte det pågående reformarbeidet i det ukrainske parlamentet spesielt, og demokratibyggingen i landet generelt. Etter møtet uttrykte stortingspresidenten at:

− Vi hadde en god samtale. De ukrainske parlamentarikerne uttrykte at de var glade for støtten de får i forbindelse med reformarbeidet i parlamentet fra Stortinget og de andre nordisk-baltiske landene.

Lytte til folket

I tillegg til stortingspresidenten deltok fjerde visepresident Ingjerd Schou. Hun leder Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling. Etter møtet med de ukrainske parlamentarikerne sier hun:

− De ukrainske politikerne har mange oppgaver på en gang. De skal håndtere krisen med Russland, samtidig som de skal bygge et demokrati. Mitt budskap til dem var at politikerne må svare på de grunnleggende behovene folk har. Som parlamentariker må man lytte til folket, bygge tillit og levere resultater.

Geir Jørgen Bekkevold, leder for Stortingets delegasjon til OSSEs parlamentariske forsamling, deltok også på møtet. Han understreker at man er avhengig av dialog for å bygge et velfungerende demokrati i Ukraina. Interparlamentariske forsamlinger er viktige arenaer for dette, og bidrar med erfaringsutveksling og nyttig kunnskapsoverføring.

− Stortingets delegasjon til OSSE kan bidra til å ha krisen i Ukraina høyt oppe på agendaen i forsamlingen i tiden fremover, sier Bekkevold.

Stortinget som forbilde

Den ukrainske delegasjonen bestod av syv parlamentarikere fra fire ulike partier. De hadde ett felles mål med besøket: å observere og lære. Både norsk erfaring med å bygge velfungerende koalisjoner, og hvordan oppnå tillit i folket, ble trukket frem.

Norge har 200 års erfaring med demokratibygging og anses i dag for å være et moderne og velfungerende demokrati. Oksana Syroid, visepresident i det ukrainske parlamentet og en markant reformpolitiker, sa at de ukrainske parlamentarikerne har mye å lære av sine norske kolleger. Hun lot seg særlig imponere av en ting:

− De norske parlamentarikerne er ikke redde for å være åpne og vise sine menneskelige sider. Der har vi mye å lære, sier hun.

Nytt møte i Kiev i februar

Alle de nordiske og baltiske parlamentene bidrar i initiativet overfor Ukraina. 20. og 21. januar kommer den svenske Riksdagens talman (president), Urban Ahlin, på offisielt besøk til Norge. Reform av det ukrainske parlamentet og landets reformprosess generelt, er to av temaene de to parlamentspresidentene skal diskutere.

I begynnelsen av februar drar de begge til Kiev, sammen med de andre nordiske og baltiske parlamentspresidentene. Formålet er å følge opp det nordisk-baltiske initiativet.

Les også

Ukrainske parlamentarikere møtte stortingspresidenten 16.−19. november 2015
Ukrainske parlamentarikere takknemlige for støtte


Sist oppdatert: 18.01.2016 23:39