Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Særskilt melding fra EOS-utvalget om Frode Berg-saken

EOS-utvalget har overlevert en særskilt melding til Stortinget om Frode Berg-saken.

Det fremgår av EOS-utvalgets særskilte melding, Dokument 7:2 (2020–2021), at utvalget anmoder Stortinget om å gjøre seg kjent med sikkerhetsgradert informasjon. Meldingen ble overlevert av EOS-utvalgets leder Svein Grønnern til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen 25. februar 2021.
 
Forvaltningen har besluttet at alle opplysninger i EOS-utvalgets sluttrapport er sikkerhetsgraderte, også om det er uttalt kritikk eller ikke. 
 
Det fremgår av EOS-utvalgets særskilte melding at Stortinget bør gjøre seg kjent med EOS-utvalgets graderte sluttrapport. 
 
− EOS-utvalget er Stortingets organ for demokratisk kontroll med våre etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenester. Nå har vi mottatt denne meldingen, og vi vil sikre at saken blir forsvarlig behandlet i Stortinget, sier stortingspresident Tone W. Trøen. 
 

Særskilt komité

25. februar 2021 ble det opprettet en særskilt komité etter Stortingets forretningsorden § 18 til å behandle den særskilte meldingen.
 
Komiteen består av kontroll- og konstitusjonskomiteens medlemmer samt representantene Hans Fredrik Grøvan, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes. Komiteen ledes av Dag Terje Andersen.
 
Ifølge EOS-kontrolloven skal EOS-utvalgets særskilte meldinger være ugraderte, men utvalget kan i slike meldinger varsle Stortinget om at det foreligger gradert materiale som Stortinget bør gjøre seg kjent med.
 

Uavhengig organ

EOS-utvalget er et uavhengig organ valgt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene. Utvalget rapporterer til Stortinget, men kan også uttale seg om forhold det undersøker og gi anbefalinger til endringer for tjenestene det fører kontroll med. 
Sist oppdatert: 11.04.2021 12:04
: