Kvanmo, Hanna

Kvanmo, Hanna (1926-2005)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1985-1989
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kvanmo, Hanna har avgått ved døden.

Finn informasjon etter