Harberg, Svein

Harberg, Svein (1958-)

Parti:
Høyre
Representant for
Aust-Agder 2013-2017
Leder:
Familie- og kulturkomiteen
Ansiennitet:
7 år, 206 dager

Gå til bildegalleri

Tilhører

Familie- og kulturkomiteen

Leder
22.10.2013 - 30.09.2017

Valgkomiteen

Medlem
08.10.2013 - 30.09.2017

Høyre

Vara innpisker
17.10.2013 - 30.09.2017

Biografi

Personalia

 • Født 30.07.1958 i Bergen
 • Sønn av kretssekretær Lars Harberg (1916-1995) og husmor Odlaug Møkkelgjerd (1917-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Aust-Agder, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 22.10.2013
  Leder, Familie- og kulturkomiteen, 22.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 24.10.2013 - 30.09.2015

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Vara innpisker, Høyre, 17.10.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Grunnskole 1965-1974
 • Framnes folkehøgskole, musikklinjen 1975-1976
 • Driftsøkonom, NKS 1982

Yrke

 • Lagermedarbeider, Johan Aksdal engros 1974-1975
 • Salgssjåfør, Steinar Andersen Agentur 1976-1978
 • Ungdomsarbeider, Indremisjonssamskipnaden 1978-1980
 • Butikkmedarbeider, Berland Matsenter 1980-1982
 • Salgssjåfør, Bjarte Tolaas Agentur 1982-1984
 • Næringsdrivende, Ønskekjøp, SH Agentur, SH Reiser, Harberg AS 1983-2003 (div. prosjekt med funksjon daglig leder)
 • Senterleder, Odden Butikksenter 1988-1993
 • Salgssjef, Selektiv Invest 1993-1999
 • Daglig leder, Trainee Sør AS 2008-2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Grimstad kommunestyre 1995-1999, medlem 1999-2003, ordfører 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Aust-Agder 2003-2007
 • Medlem fylkesutvalg, Aust-Agder 2007-2009

Offentlige verv

 • Varamedlem Kulturutvalget, Grimstad 1995-1999
 • Medlem Kontrollnemnda, Grimstad 1999-2003
 • Varamedlem Undervisningsutvalget, Grimstad 1999-2003
 • Varamedlem Plan- og økonomiutvalget, Grimstad 1999-2003, medlem 2003-2007
 • Varamedlem Representantskapet for Aust-Agder kraftverk 1999-2003
 • Medlem Forhandlingsutvalget, Grimstad 2003-2007
 • Medlem Arbeidsmiljøutvalget, Grimstad 2003-2007
 • Medlem Rusplanutvalget, Grimstad 2003-2007
 • Varamedlem Styret for Agder Renovasjon 2003-2007
 • Medlem Agderrådet 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Grimstad Høyre 1989-2009
 • Medlem Styret i Aust-Agder Høyre 1991-1993, leder 1993-2009
 • Medlem Høyres sentralstyre 1993-2009

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og redaktør Styret i Radio Grimstad 1990-1996
 • Medlem Styret i Fotballklubben Jerv 1991-2000
 • Medlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Stiftelsen Grimstad Bys Museer 2005-2009
 • Leder Styret for Stiftelsen Fjordane Utvandrersenter fra 2008