Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018

Innhold

Til Stortinget
Oslo, den 15. mars 2019

Siv Mossleth

delegasjonsleder