Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om ny § 111 første ledd (de marine ressurser)

Dette dokument

  • Dokument 12:41 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
30. september 2016