Grunnlovsforslag fra Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk, Terje Breivik og Solveig Schytz om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke)

Til Stortinget
17. juni 2020

Nicholas Wilkinson

Solfrid Lerbrekk

Terje Breivik

Solveig Schytz