Grunnlovsforslag om endring i § 2, § 4, § 9, § 16, § 44, § 99 og tittel på kapittel B (om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke)

Status: Stortinget har referert saken i møtet (referatsak).

Forslag fra (SV)

Saksgang