Grunnlovsforslag fra Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, Grunde Almeland, Ane Breivik, Abid Raja og Alfred Jens Bjørlo om ny § 103 (om rett til frivillig å avbryte eget svangerskap) – MIDLERTIDIG

Merknad

Grunnlovsforslaget foreligger i midlertidig versjon

Til Stortinget
8. mars 2023

Ingvild Wetrhus Thorsvik

Guri Melby

Grunde Almeland

Ane Breivik

Abid Raja

Alfred Jens Bjørlo