Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Sosial- og helsedepartementet

Til Stortinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 5. desember 2001

John I. Alvheim

leder og ordf. for kap. 600, 703, 732 og 3600

Olav Gunnar Ballo

ordf. for kap. 700, 708,742, 743, 3700 og 3708

Ola D. Gløtvold

ordf. for kap. 670, 705, 750, 2711 og 3750

Bjarne Håkon Hanssen

ordf. for kap. 675 og 676

Britt Hildeng

ordf. for kap. 701, 2600, 2660, 2670 og 2683

Beate Heieren Hundhammer

ordf. for kap. 674, 797 og 2650

Bent Høie

ordf. for kap. 715, 716, 2603 og 3715

Asmund Kristoffersen

ordf. for kap. 730, 739, 2790 og 3739

Sigbjørn Molvik

ordf. for kap. 2662, 2686 og 2755

Harald T. Nesvik

ordf. for kap. 614, 711, 2751, 3711 og 5701

Elisabeth Røbekk Nørve

ordf. for kap. 612, 718, 2663, 2750 og 3612

Rolf Erling Andersen

ordf. for kap. 707, 744, 751, 3707 og 3751

Magne Aarøen

ordf. for kap. 660, 673, 702, 706, 3702 og 3706

Åse Gunhild Woie Duesund

sekretær og ordf. for kap. 719, 2680 og 2752