Innstilling fra utenrikskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2009 vedkommende Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4)

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 3. desember 2008

Olav Akselsen

leder og ordf. kap. 151

Vidar Bjørnstad

Åslaug Haga

Morten Høglund

ordf. for kap. 103, 104 og 116

ordf. for kap. 161 og 167

ordf. for kap. 118, 140 og 141

Kjell Arvid Svendsen

Siv Jensen

Anne Margrethe Larsen

ordf. for kap. 150 og 169

ordf. for kap. 172

ordf. for kap. 160 og 166

Audun Bjørlo Lysbakken

Marit Nybakk

Erna Solberg

ordf. for kap. 164, 165 og 168

ordf. for kap. 115 og 163

ordf. for kap. 171

Hill-Marta Solberg

Anette Trettebergstuen

Øyvind Vaksdal

ordf. for kap. 480

ordf. for kap. 144, 153 og 170

ordf. for kap. 100 og 3100

Finn Martin Vallersnes

ordf. for kap. 152 og 162