Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2009, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2009 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområde 15.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 2. desember 2008

Harald T. Nesvik

leder og ordf. for kap. 732, 751, 3732 og 3751

Jorodd Asphjell

Jan Bøhler

Laila Dåvøy

ordf. for kap. 2751 og 2755

ordf. for kap. 760 og 2790

ordf. for kap. 718, 719 og 761

Jan-Henrik Fredriksen

Vigdis Giltun

Gunvald Ludvigsen

ordf. for kap. 703, 729 og 3703

ordf. for kap. 723, 742 og 743

ordf. for kap. 728 og 2711

Inge Lønning

Sonja Mandt-Bartholsen

Gunn Olsen

ordf. for kap. 710, 712 og 3710

ordf. for kap. 715, 727, 737 og 3715

ordf. for kap. 700, 716 og 3716

Kirsti Saxi

Sonja Irene Sjøli

Dag Ole Teigen

ordf. for kap. 721, 726 og 2752

ordf. for kap. 720, 722, 750, 3720, 3722 og 3750

ordf. for kap. 701, 725, 744 og 3725

Trygve Slagsvold Vedum

ordf. for kap. 702, 724 og 3724