Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om lov om endringer i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). (Endring av lovens § 44 og § 45 slik at saksframlegg og innstillinger fra administrasjonen ikke lenger kan unntas fra offentlighet, men må gjøres tilgjengelig for allmennheten fra det tidspunkt de blir lagt fram for de folkevalgte representantene.)