Innstilling fra sosialkomiteen om lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 27. mars 2001

John I. Alvheim Olav Gunnar Ballo Are Næss
leder ordfører sekretær