Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om frittstående skoler (friskolelova)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 80 (2002-2003)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 33 (2002-2003)
  • Dato: 15.05.2003
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings­komiteen
  • Sidetall: 23
Til Odelstinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 15. mai 2003

Rolf Reikvam Trine Skei Grande
leder ordfører