Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 10. juni 2004

Trond Helleland Inga Marte Thorkildsen
leder ordfører