Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 30. mars 2009

Gunnar Kvassheim Inga Marte Thorkildsen
leder ordfører