Innstilling fra forsvarskomiteen om visse organisasjonsendringer i Forsvaret.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 181 (1993-1994)
  • Kildedok: St.prp. nr. 51 (1993-1994)
  • Utgiver: forsvarskomiteen
  • Sidetall: 4