Innstilling fra forsvarskomiteen om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i forsvarskomiteen, den 10. juni 2001

Hans J. Røsjorde

leder og ordfører

Grethe Fossli

sekretær