Innstilling fra utenrikskomiteen om felles kamp mot fattigdom. En helhetlig utviklingspolitikk

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i utenrikskomiteen, den 15. desember 2004

Thorbjørn Jagland

leder

Finn Martin Vallersnes

ordfører