Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende henvendelse fra Tore Sandberg med begjæring om påtale for riksrett mot tre høyesterettsdommere i anledning kjennelse av Høyesteretts kjæremålsutvalg 14. oktober 2003 i Fritz Moen-saken

Dette dokument

  • Innst. S. nr.235 (2007-2008)
  • Dato: 08.05.2008
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 8. mai 2008

Lodve Solholm

Øystein Djupedal

leder

ordfører