Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Anmeldelse fra Tore Sandberg av tre høyesterettsdommere i anledning Fritz Moen-saken

Innst. S. nr. 235 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har i dag behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedr. henvendelse fra Tore Sandberg med begjæring om påtale for riksrett mot tre høyesterettsdommere i anledning Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 14. oktober 2004 i Fritz Moen-saken. Komiteens flertall bemerket i innstillingen at vitneobservasjonen fra vitne A var unøyaktig og uriktig gjengitt i kjæremålsutvalgets kjennelse, men anså ikke at dette ga grunnlag for å reise riksrettssak for brudd på konstitusjonelle plikter. Flertallet kom på denne bakgrunn til at det ikke forelå grunnlag for å oversende saken til Stortingets ansvarskommisjon og rådde Stortinget til å henlegge saken. Stortinget vedtok å henlegge anmeldelsen. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, stemte for å oversende saken til Stortingets ansvarskommisjon med anmodning om å foreta nødvendige undersøkelser for å klarlegge grunnlaget for ansvar.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.05.2008

  Behandlet i Stortinget: 27.05.2008