Innstilling fra justiskomiteen om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. februar 2010

Per Sandberg Jan Bøhler
leder ordfører