Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Dagrun Eriksen og Line Henriette Hjemdal om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 4. mars 2010

Bent Høie

Kari Kjønaas Kjos

leder

ordfører