Representantforslag om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet

Dokument 8:29 S (2009-2010), Innst. 175 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 04.03.2010 Innst. 175 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet representantforslag bestående av åtte delforslag fra Kristelig Folkeparti om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevernet. Forslagene fikk vekslende støtte av de andre partiene, men det ble ikke flertall for noen av dem. Det ble vedtatt at representantforslaget skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 22.03.2010