Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker og Trond Helleland om bedre forebyggende tiltak, tidligere og tydeligere reaksjon for å hindre unges rekruttering til kriminalitet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010

Per Sandberg

Åse Michaelsen

leder

ordfører