Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp og Elisabeth Aspaker om bekjempelse av aggressiv tigging via skjerpede politivedtekter mv.

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 9. november 2010

Per Sandberg

Jenny Klinge

leder

ordfører