Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om likestilling for likelønn

Dette dokument

  • Innst. 299 S (2010–2011)
  • Kildedok: Meld. St. 6 (2010–2011)
  • Dato: 05.04.2011
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 32

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 5. april 2011

Gunn Karin Gjul

Gina Knutson Barstad

leder

ordfører