Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2011 og fisket etter avtalane i 2009 og 2010

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 10. november 2011

Terje Aasland

Lillian Hansen

leder

ordfører