Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand

Dette dokument

  • Innst. 104 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 3:4 (2010–2011)
  • Dato: 06.12.2011
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 57

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 6. desember 2011

Anders Anundsen

Marit Nybakk

leder

ordfører