Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2010

Dette dokument

  • Innst. 240 S (2011–2012)
  • Kildedok: Meld. St. 8 (2011–2012)
  • Dato: 17.04.2012
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 32

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 17. april 2012

Aksel Hagen

Trond Helleland

leder

ordfører