Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Erikson, Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om gradvis å innføre en takordning for tannhelseutgifter

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 26. april 2012

Bent Høie

Sonja Mandt

leder

ordfører