Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Helleland, Michael Tetzschner, Erna Solberg og Anders B. Werp om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 26. april 2012

Aksel Hagen

Gjermund Hagesæter

leder

ordfører