Representantforslag om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune

Dokument 8:32 S (2011-2012), Innst. 267 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders B. Werp, Erna Solberg, Michael Tetzschner, Trond Helleland Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 267 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om etablering av et uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune. Komiteens innstilling om å avvise forslaget ble bifalt, mot Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkepartis stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2012