Sammendrag

Forslagsstillerne viser til at Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA) har vedtatt at menn ikke gis tillatelse til å bokse med hjelm. Det norske bokseforbundet er dermed ifølge forslagsstillerne satt i en vanskelig situasjon, noe som kan medføre at norske- amatørboksere ikke gis anledning til å bokse i store internasjonale mesterskap som VM, OL og EM. Dette som en konsekvens av at norske boksere som er underlagt Norges Bokseforbund, ikke har anledning til å bokse uten hjelm, verken i Norge eller i utlandet.

Forslagsstillerne frykter at dette vil rasere boksesporten i Norge, og at man derfor må endre lovverket slik at norske idrettsutøvere kan utøve sin idrett, også i fremtiden.

Forslagsstillerne mener i forlengelsen av dette at det vil være svært kunstig å opprettholde forbudet mot proffboksing i Norge.

Forslagsstillerne viser til at da forbudet ble innført i 1981, var hovedargumentet faren for medisinske skadevirkninger på utøveren. Forslagsstillerne viser også til at i dag er den medisinske overvåkingen streng også innen profesjonell boksing. Forslagsstillerne vil ikke stikke under stol at boksing kan medføre skader, både på proff- og amatørnivå, men dette gjelder også de fleste andre idretter som utøves i Norge.

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fremme forslag til endringer i lovverket som er tilpasset internasjonale regler for amatørboksing, samt åpne for profesjonell boksing i Norge».