9. Forslag fra mindretall under rammeområde 22

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 64

Rammeområde 22

(Utbytte mv.)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

252 800 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

217 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

380 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

18 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

38 500 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – Renter og utbytte

80

Renter

19 800 000

85

Utbytte

30 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

13 622 853 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

38 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

13 887 000 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

900 000

Totale inntekter

28 515 355 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2013 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2012 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Høyre:

Forslag 65

Rammeområde 22

(Utbytte mv.)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

176 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

553 800 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

217 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

438 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

380 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

18 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

38 500 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – Renter og utbytte

80

Renter

19 800 000

85

Utbytte

55 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

14 485 353 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

38 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

13 887 000 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

900 000

Totale inntekter

30 317 855 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2013 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2012 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Kristelig Folkeparti:

Forslag 66

Rammeområde 22

(Utbytte mv.)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

76 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

252 800 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

217 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

438 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

380 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

18 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

38 500 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – Renter og utbytte

80

Renter

19 800 000

85

Utbytte

30 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

14 132 853 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

38 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

13 887 000 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

900 000

Totale inntekter

29 539 355 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2013 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2012 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.

Forslag fra Venstre:

Forslag 67

Rammeområde 22

(Utbytte mv.)

I

På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

176 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

252 800 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

217 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

429 200 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

380 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

5 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

18 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

38 500 000

86

Utbytte

2 000

5651

Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5652

Statskog SF – Renter og utbytte

80

Renter

19 800 000

85

Utbytte

30 000 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte

14 175 353 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte

38 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

13 887 000 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

900 000

Totale inntekter

29 673 055 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at statens andel i 2013 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2012 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.