Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Arbeidsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (rammeområde 7)

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 28. november 2012

Robert Eriksson

leder og ordf. for kap. 611, 612, 613, 614, 615, 616, 645, 666, 667, 2470, 2670, 3614, 3615, 3616, 5470 og 5607

Karin Andersen

Tove Linnea Brandvik

Laila Dåvøy

ordf. for kap. 643

ordf. for kap. 606, 2650 og 2655

ordf. for kap. 646, 660 og 847

Thor Erik Forsberg

Vigdis Giltun

Sylvi Graham

ordf. for kap. 621

ordf. for kap. 2661 og 2686

ordf. for kap. 634, 649, 2620, 2680 og 3634

Steinar Gullvåg

Kari Henriksen

Per Olaf Lundteigen

ordf. for kap. 635, 664, 2541, 3635 og 5705

ordf. for kap. 604, 605 og 3605

ordf. for kap. 640, 642, 2542, 3640, 3642 og 5704

Laila Marie Reiertsen

Torbjørn Røe Isaksen

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 648, 2540, 2690 og 5701

ordf. for kap. 2651

ordf. for kap. 600 og 601