Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2012)

Dette dokument

  • Innst. 127 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 13 L (2012–2013)
  • Dato: 04.12.2012
  • Utgiver: arbeids- og sosialkomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 4. desember 2012

Robert Eriksson

leder og ordfører