Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om regjeringens internasjonale kulturinnsats

Dette dokument

  • Innst. 332 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 19 (2012–2013)
  • Dato: 22.05.2013
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 22. mai 2013

Ine M. Eriksen Søreide

Karin S. Woldseth

leder

ordfører