Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister)

Dette dokument

  • Innst. 374 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 85 L (2012–2013)
  • Dato: 28.05.2013
  • Utgiver: familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 28. mai 2013

Gunn Karin Gjul

Olov Grøtting

leder

ordfører