Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 6. juni 2013

Gunn Karin Gjul

ordfører og leder